Viatges Minorisa informa:
  Apreciats clients: degut a les circumstàncies que ens envolten us informem que les nostres oficines romandran tancades. Podeu contactar amb nosaltres a  info@viatgesminorisa.com  ó  als telfs. 623 610 390 i 658 996 729

FORMULARI DE CONTACTE

Utilitzeu aquest formulari per sol·licitar pressupost.
* Important: Indicar lloc i hora d'origen i final de servei

"Les dades de caràcter personal que es facilitin per correu electrònic mitjançant el següent formulari seran incloses en un fitxer titularitat de VIATGES MINORISA S.L, la finalitat és contestar a les consultes i obtenir dades estadístiques de les mateixes. Les dades demanades són imprescindibles per a l'establiment i desenvolupament de la relació. Amb l'enviament del formulari, autoritza la cessió de les seves dades per als fins indicats.

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se mitjançant comunicació escrita al següent correu electrònic viatgesminorisa@hotmail.com, aquesta comunicació ha d'incloure nom i cognoms, petició en que es concreta la sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, data, signatura i DNI o passaport "

Correo
Llamada
Asignación
Acerca de