Viatja, és la millor manera de desconnectar!
    

NOTES IMPORTANTS

1.     Per les excursions de menys de 24 hores que no incloguin pernocta caldrà fer dipòsit de 10 € per persona en el moment de la inscripció. En aquest moment quedarà assignat el vostre seient a l’autocar. La resta de l’import de la excursió haurà de quedar abonat màxim 3 dies abans a la sortida.  Si el client, 3 dies abans a la sortida, no fa la resta del pagament, s’ entendrà que desisteix de l’excursió i perdrà l’import deixat en dipòsit com a penalització. Aquesta mateixa penalització s’aplicarà en cas de que el client desisteixi de l’excursió un cop feta la inscripció fins a 3 dies abans de la sortida. Si el desistiment es produeix dintre de les 72 hores abans de la sortida, la penalització serà del 75% de l’import de l’excursió.  La no presentació a l’hora i lloc de sortida per part del client sense previ avís, donarà lloc a una penalització del 100% de l’import de l’ excursió.  

2.     No es considerarà feta cap reserva mentre l’agència no hagi rebut el dipòsit corresponent. Pels circuits de viatge combinat serà necessari el 40% de l’import, a menys que en la informació prèvia s’indiqui un percentatge diferent.  

3.    En cas d’anul·lació de sortida per part de l’agència (per no arribar al mínim de viatgers previst), l’agència retornarà al client els imports dipositats. Pels circuits de viatge combinat es notificarà l’anul·lació amb una antelació de 20 dies abans de l’inici del viatge, en viatges de més de 6 dies de durada, de 7 dies en viatges d’entre 2 i 6 dies i de 48 hores en viatges de menys de 2 dies. En les excursions de menys de 24 hores sense pernocta l’anul·lació es podrà notificar amb una antelació de 48 hores. 

4.    Els preus dels viatges combinats d’aquest catàleg estan calculats per persona i inclouen tots els serveis (transport, entrades a recintes, visites, dinars, etc.) descrits com a inclosos al programa de viatge. L’agència no reemborsarà cap import per serveis inclosos al preu del viatge que el client no hagi utilitzat durant el viatge de manera voluntària.  

5.     Totes les sortides d’aquest catàleg estan garantides amb un mínim de 25 persones.  

6.    Us fem recordatori de que, en tots els viatges i excursions heu d’anar degudament documentats amb el vostre DNI original ( en cas de ser necessaris altres documents com passaports o visats s’indicarà en la informació prèvia del viatge). Us recomanem també que dugueu  la targeta sanitària.  

7.     Us recomanem la contractació d’assegurances d’assistència en viatge i/o d’anul.lació  

8.     Per la sortida i arribada en autocar hem assignat aquestes parades fixes  a MANRESA:

Pça Valldaura  (parada bus davant Viatges Minorisa)

Ctra. de Vic  (parada bus Vins Roqueta- Bonavista)

Mercat de la Sagrada Família  (parada bus)

Plaça de la Creu  (parada bus davant Bar Ros)

9.    Com bé sabeu, per la bona marxa del viatge són importants els horaris. Us agrairem la presentació a la parada 10 minuts abans de la sortida.

10. TAXA TURISTICA CATALANA: inclosa als preus publicats.

11. RECONFIRMEU HORA I LLOC DE SORTIDA 48 HRS ABANS DEL VIATGE O L’EXCURSIÓ TRUCANT A  L’AGÈNCIA.                 

 

 
Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram